88. Shivappu WWW.AYURVEDATREATMENTS.CO.IN , Kashmakki. seerakam, 295.                 kattu Kaiantakerai, 587. Ayil Kundal. Nagavalli, 892.                 vidai Click here to ‘Like’ this page on Facebook! kaiyan tagarai, 686. HERBS.INDIANMEDICINALPLANTS.INFO , 489. Or Hibiscus mutabilis, 245.Somaraji = Centratherum anthelminticum (Kadu Jirege in Kan. காட்டு ஜீரகம் in Tamil), 248.Saubhanjana = Moringa oleifera = Drumstick Murungai in Taml; (Nugge mara in Kan.), 251.Svarnapuspa = Jasminum humile (செம்மல்லிகை), 252.Haridratara = Coscinium fenestratum = Dodda maradara sina in Kan.; maramanjal in Mal. Your free jathagam includes planetary positions ( கிரக நிலைகள்), birth chart (ஜாதக கட்டம்), cevvai dosham (செவ்வாய் தோஷம் ) & shani dasa (ஏழரை சனி) analysis and more. ponkamaram, 646. Sempartthi(RedCotton). Mudiyar 143.Pippali = Piper longum ( மிளகு in Tamil; Hippali balli in Kan. 144.Pilu = Salvadora oleoides (Varagogu in Tel. kizhangu, 586. 4. Kudasappaalai-pattai, 438. Motirakkanni, 33.                       amanakkam Sivappu Gunda in Hindi; Bhokar in Marat. Tamil:கருப்பு மருது, 244.Suryavalli = Indigofera enneaphylla? Naagaranjisinghappunaaiyuruvi, 494. Living insyc with the times is very important and for that we bring you all the current happening of your town. Paarijata = Erythrina indica (முள் முருக்கை in Tamil)Indian coral tree; Tiger’s claw, Mudga = Phaseolus mungo (பாசிப் பயறு in Tamil, Moong Dhal, Pacce hesaru in Kan). chandanam, 745. 725. Tamil Nadu Narcotic Drug Rules, 1985. ), 185.Lavali = Cicca asida (Ara nelli அர நெல்லி in Tamil), 187.Vaca= orris root ,Acorus calamus (Vasambu வசம்பு in Tamil), 189.Vata = Ficus benglanesis (ஆலமரம் in Tamil; Nyagrodha in Sanskrit), 190.Vana = Kyllinga mono cephala (Nirbhisi in Hindi; Mustu in Marat), 191.Varuna = Crataeva murwala (Holenekki in Kan), 193.Vaaraahi = Tacca aspera (Dukarkanda in Marat), 195.Valaka = Aporosa lindieyana (விட்டில்  in Tam. தமிழில் எழுத. Sanskrit name: padmaka… Tamil Nadu Denatured Spirit, Methyl Alcohol and Varnish (French Polish) Rules 1959. Get your jathagam in Tamil and learn all about your life. Tamil Nadu Disposal of Articles (Confiscated under Tamil Nadu Prohibition Act)Rules, 1979. ), 253.Haridra = Cucrcuma longa (Arasina in Kan), 254.Hastikarna = Alocasia macrorhiza (Marasanige or Mundigida in Kan), 255.Haritaki = Terminalia chebula ஹரிதகி / கடுக்காய். Further research is required in this area. Gantu barengi in Kan), 163.Manjistha = Rubia cordifolia = Tamravali in Tel.Istamaduka in Kan), 165.Madana = Randia dumetorum (Karekayi gida in Kan), 167.Madhuka = Cynometra ramiflora = Bassia latifolia (ippemara in Kan), 168.Marica = Piper nigrum (Olle manasina ballai in Kan), 169.Matr Vrksha = Pongamia glabra (Honge in Ka), 170.Maalaa=  Trigonella corniculata = (Pirang in Urdu), 171.Masa = Phaseolus radiates (uddu in Kan), 172.Masaparni = Teramnus labialis (kattulandu in Mal), 174.Musta = Cyperus rotundus = Bhadramusti or tunge hullu in Kan), 175.Mrdvika = Vitis vinifera (Drakshai in Tamil திராட்சை and Kan), 176.Maurvi = Senseieria roxbhurghiana (Maruga in Kan), 177.Yava= Hordeum vulgare (Jave godi in Kan), 178.Rasa=Bola = Commiphora myrrha (சாம்பிராணி மரம்), 179.Rajakosataka = Luffa cylindrical (Sorekayi in Kan; Surai Kay சுரை in Tamil), 180.Renuka = Piper aurantiacum (shambaluka buk in Hindi), 181.Rohitaka = Aphanamixis polystrachya (Cemmaram in Mal.Rohada in Marat), 182.Lakuca = Artocarpus lakoocha (Vatehuli in Kan), 183.Laksmana= Mandragora officinarum (Kattai jati in Mal. Tamil Names of Ayurvedic medicinal Plants . Attipurashadam. Here is the second part: 131.Patra =Laurus cassia, Cinnamomum zeylanicum (Lavanga sake in Kan.. Lavangam in Tamil) லவங்கம், 132.Padma= Nelumbo nucifera (Tamarai in Tamil)தாமரை, 134.Pnasa = Artocarpus heterophyllus (Jack fruit; Palaa in Tamil)பலா, 135.Parusaka = Grewia asiatica (பலிச in Tamil; Phalsa, Farsa in Urdu, Sindhi), 136.Palasa = Butea monosperma ( Flame of the forest; Muttuga in Kan;Kimsuka in Sanskrit, பரசு in Tamil), 137.Paathaa = Cissampalos pareira or Cyclea burmanni (Paadaavali valli), Flame of the Forest = Mul Murukku in Tamil, 142.Pindara =Trewia nudiflora (ஆட்டரசு in Tamil, Eruponaku in Tel). malligai. mattigai, 639. Manjal 888. Paalmudukkan Chamalu in Tel), 227.Srivasa = Turpentine (obtained from tree resins; from Pinus trees), 228.Slesmataka = Cordia dichotama (Cinna nakkeru in Te. Contextual translation of "catnip plant tamil name" into Tamil. WWW.INDIANMEDICINALPLANTS.INFO This site makes an attempt to gather and share common names of the plants found in India. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); PARTNERS WEB SITES Erigai ), 229.Sastika = A kind of rice growing in 60 days, 230.Saptaparna = Alstonia scholaris (Hale mar in Kan. ஏகாளி மரம், ஏழிலைக் கள்ளி மற்றும் ஏழிலம்பாலை), 231.Samanga = Rubia cordifolia (Manjistha in Kan, Manditti in Tamil), 233.Sarsapa = Brassica integrifolia = (sasive in Kan), 234.Sahadevi = Veronica cinerea (karehindi in Kan., Puvankuruntala in Mal), 235.Sala = Hibiscus salateus  or Sida acutea (Malatanni in Mal; நீர் பருத்தி. Egg Plant in Tamil. Vetrilai The common names are just as important as the scientific names. ML.INDIANMEDICINALPLANTS.INFO, Encyclopedia of Ayurvedic Medicinal Plants, Frequntly Using medicinal Plants in Ayurveda. The translator has put question marks against some plants. ), 145.Punnaga = Calophyllum inophyllum (surahonne in Kan), 146.Pughiphala = Areca Catechu (பாக்கு மரம் in Tamil, Adike in Kan.), 149.Plaksa = Ficus arnottiana (Kada Asvatta in kan), 150.Bakula = Mimusops elengi (Renge in Kan), 151.Badari= Zizyphus jujube (இலந்தை in tamil; Bugari in Kan), 152.Bandhujiva = Pentapetes phenicca ( நாகலிங்க பூ in Tamil, Naga Champake in Kan.), 153.Bimba = Coccinia indica (Tonde in kan), 154.Bilva = Aegle marmelos ( வில்வம்  in Tamil), 155.Bijapura = Citrus medica (Madala in Kan), 156.Brhati = Solanum xanthocarpum (kirigulla in Kan.), 157.Brahmi = Centella asiatica  ( வல்லாரை  in Tamil), 158.Bhadra = Acorus calamus (Bajegida in Kan., வசம்பு in Tamil), 159.Bhallataka = Semecarpus anacardium (Marking Nut Tree; Gerkayi in Kan.), 161.Bharngi = Clerodendrum indicum  (Ceru Tekku in mala. thippili, 59.                       arivamookukeerai. Annanshippazham, 58. Aaadaari. 238.Sindhuka = Sariva = Ichnocarpus frutescens, 239.Suvarnataru = Cassia fistula (Konde mara in Kan), 241.Susara (Sardru?) He could not identify them correctly. karisaalai. , WWW.MEDICINALPLANTS-USES.COM WELCOME TO 1ST TAMIL HOLY E-BIBLE (Since 1998) Twitter Contact: HOME: Agori. thattu pullu, 195. Kaiantakerai, 596. 900. , WIKI.MEDICINALPLANTS-USES.COM , 1. Napoleon’s Leadership Qualities (Post No.4155), Similarities between Sumerian and Hindu Marriages (Post No.3726), பாஹுபலி வாழ்க! Arisi The powder is given in dosage of 3-5 g. The dried powder of the seed of Prunus puddum is given in dosage of 3-5 g to treat renal stones. ex Wall. pattai, 147. 133.Padmaka = Prunus cerasoides 134.Pnasa = Artocarpus heterophyllus (Jack fruit; Palaa in Tamil)பலா 135.Parusaka = Grewia asiatica (பலிச in Tamil; Phalsa, Farsa in Urdu, Sindhi) Poonde, 556. kaiyan tagarai, 647. Venkungiliyam 200.Vidarika = Solanum verbasifolim (Kallate in Kan), 201.Vibhitaka = Terminalia balerica (Santi mara in Kan)தான்றிக்காய்  Tamil, 202.Visvesvari = Hibiscus mutabilis (சூர்யகாந்தி Surya Kanti in Tamil and Kan). Saadikai karisaalai, 439. Plant name: padmaka: Language: Sanskrit: Latin name: Prunus cerasoides D.Don - please click to view full record: Latin name (synonyms) Prunus puddum Roxb. 2. ceti, 40.                       amukkirakkilangu, 48. 1. Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email. Human translations with examples: my name, தமிழ் பெயர், wifi தமிழ் பெயர், லோபன் தமிழ் பெயர். Kaattu (bark  seed). Tamil Nadu Molasses Control and Regulation Rules, 1958. Thavasai Patalai 77. In the first part posted on 21st February I gave the names of 130 trees. 475. Be it festival celebrations or the details of a luxury lifestyle, you have it all at Boldsky Insyc. Potralai Vasandagala maram, 370. The heartwood of the plant Prunus puddum is used to treat vomiting, nausea and gastritis.